League Details:  Table Tennis Intermediate Winter

Dates: 01/08/20 - 02/19/20

#Team NameTeam ColorWLTWin Pct.StandingSportsmanship ScorePrimary Contact
8Steve Sarokin TT
-
3300 1.001 0.00N/A
7Benjamin Zabriskie TT
-
2760 0.822 0.00N/A
6Lyle Pingel Jr TT
-
2490 0.733 0.00N/A
13Matthew Zillmer TT
-
21150 0.584 0.00N/A
2Doak Baker TT
-
19140 0.585 0.00N/A
11Jacob Koch TT
-
990 0.506 0.00N/A
1Oliver Buechse TT
-
16200 0.447 0.00N/A
12Ewan Zillmer TT
-
15210 0.428 0.00N/A
5Don Patzke TT
-
14190 0.429 0.00N/A
10Isabelle Van Veen TT
-
13200 0.3910 0.00N/A
9Noah Buechse TT
-
7260 0.2111 0.00N/A
3Austin Nichols TT
-
0330 0.0012 0.00N/A
4Candon Patzke TT
-
0300 0.0013 0.00N/A

 

League Schedule For:  Table Tennis Intermediate Winter

DatetimeLocationHome TeamScoreAway TeamScore
01/08/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSDoak Baker TT0 - 0 - 1 - 0 - 0Matthew Zillmer TT1 - 1 - 0 - 0 - 0
01/08/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSAustin Nichols TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Ewan Zillmer TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/08/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSOliver Buechse TTFCandon Patzke TT-
01/08/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSDon Patzke TT0 - 1 - 1 - 0 - 0Isabelle Van Veen TT1 - 0 - 0 - 0 - 0
01/08/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSBenjamin Zabriskie TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Steve Sarokin TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/08/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSCandon Patzke TTFNoah Buechse TT-
01/08/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSEwan Zillmer TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Doak Baker TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/08/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSAustin Nichols TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Isabelle Van Veen TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/08/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSMatthew Zillmer TT1 - 1 - 1 - 0 - 0Oliver Buechse TT0 - 0 - 0 - 0 - 0
01/08/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSDon Patzke TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Steve Sarokin TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/08/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSLyle Pingel Jr TT0 - 0 - 1 - 0 - 0Benjamin Zabriskie TT1 - 1 - 0 - 0 - 0
01/08/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSDon Patzke TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Lyle Pingel Jr TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/08/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSOliver Buechse TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Ewan Zillmer TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/08/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSDoak Baker TT1 - 1 - 1 - 0 - 0Noah Buechse TT0 - 0 - 0 - 0 - 0
01/08/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSAustin Nichols TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Steve Sarokin TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/08/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSCandon Patzke TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Benjamin Zabriskie TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/08/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSIsabelle Van Veen TT0 - 0 - 1 - 0 - 0Matthew Zillmer TT1 - 1 - 0 - 0 - 0
01/08/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSEwan Zillmer TT0 - 1 - 1 - 0 - 0Isabelle Van Veen TT1 - 0 - 0 - 0 - 0
01/08/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSCandon Patzke TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Don Patzke TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/08/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSMatthew Zillmer TT1 - 1 - 1 - 0 - 0Noah Buechse TT0 - 0 - 0 - 0 - 0
01/08/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSDoak Baker TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Benjamin Zabriskie TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/08/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSAustin Nichols TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Lyle Pingel Jr TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/08/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSOliver Buechse TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Steve Sarokin TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/08/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSAustin Nichols TTFCandon Patzke TT-
01/08/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSOliver Buechse TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Isabelle Van Veen TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/08/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSEwan Zillmer TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Steve Sarokin TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/08/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSMatthew Zillmer TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Benjamin Zabriskie TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/08/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSDoak Baker TT0 - 1 - 1 - 0 - 0Don Patzke TT1 - 0 - 0 - 0 - 0
01/08/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSLyle Pingel Jr TT1 - 1 - 1 - 0 - 0Noah Buechse TT0 - 0 - 0 - 0 - 0
01/08/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSIsabelle Van Veen TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Steve Sarokin TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/08/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSDoak Baker TT1 - 1 - 1 - 0 - 0Austin Nichols TT0 - 0 - 0 - 0 - 0
01/08/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSEwan Zillmer TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Lyle Pingel Jr TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/08/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSMatthew Zillmer TT0 - 1 - 1 - 0 - 0Don Patzke TT1 - 0 - 0 - 0 - 0
01/08/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSNoah Buechse TTFOliver Buechse TT-
01/15/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSJacob Koch TT0 - 0 - 1 - 0 - 0Don Patzke TT1 - 1 - 0 - 0 - 0
01/15/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSIsabelle Van Veen TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Lyle Pingel Jr TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/15/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSNoah Buechse TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Benjamin Zabriskie TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/15/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSEwan Zillmer TT1 - 1 - 1 - 0 - 0Candon Patzke TT0 - 0 - 0 - 0 - 0
01/15/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSMatthew Zillmer TT1 - 1 - 1 - 0 - 0Austin Nichols TT0 - 0 - 0 - 0 - 0
01/15/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSOliver Buechse TT1 - 1 - 1 - 0 - 0Doak Baker TT0 - 0 - 0 - 0 - 0
01/15/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSSteve Sarokin TT1 - 1 - 1 - 0 - 0Jacob Koch TT0 - 0 - 0 - 0 - 0
01/15/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSCandon Patzke TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Doak Baker TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/15/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSLyle Pingel Jr TT0 - 1 - 1 - 0 - 0Matthew Zillmer TT1 - 0 - 0 - 0 - 0
01/15/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSBenjamin Zabriskie TT1 - 1 - 1 - 0 - 0Ewan Zillmer TT0 - 0 - 0 - 0 - 0
01/15/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSAustin Nichols TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Oliver Buechse TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/15/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSNoah Buechse TT0 - 1 - 1 - 0 - 0Isabelle Van Veen TT1 - 0 - 0 - 0 - 0
01/15/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSJacob Koch TT0 - 0 - 1 - 0 - 0Noah Buechse TT1 - 1 - 0 - 0 - 0
01/15/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSOliver Buechse TT0 - 1 - 1 - 0 - 0Lyle Pingel Jr TT1 - 0 - 0 - 0 - 0
01/15/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSSteve Sarokin TT1 - 1 - 1 - 0 - 0Candon Patzke TT0 - 0 - 0 - 0 - 0
01/15/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSBenjamin Zabriskie TT1 - 1 - 1 - 0 - 0Don Patzke TT0 - 0 - 0 - 0 - 0
01/15/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSIsabelle Van Veen TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Doak Baker TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/15/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSEwan Zillmer TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Matthew Zillmer TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/15/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSJacob Koch TT0 - 0 - 1 - 0 - 0Ewan Zillmer TT1 - 1 - 0 - 0 - 0
01/15/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSLyle Pingel Jr TT1 - 1 - 1 - 0 - 0Candon Patzke TT0 - 0 - 0 - 0 - 0
01/15/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSDon Patzke TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Oliver Buechse TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/15/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSSteve Sarokin TT1 - 1 - 1 - 0 - 0Doak Baker TT0 - 0 - 0 - 0 - 0
01/15/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSBenjamin Zabriskie TT1 - 1 - 1 - 0 - 0Austin Nichols TT0 - 0 - 0 - 0 - 0
01/15/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSNoah Buechse TT0 - 0 - 1 - 0 - 0Matthew Zillmer TT1 - 1 - 0 - 0 - 0
01/15/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSIsabelle Van Veen TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Jacob Koch TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/15/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSDon Patzke TT1 - 1 - 1 - 0 - 0Austin Nichols TT0 - 0 - 0 - 0 - 0
01/15/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSLyle Pingel Jr TT0 - 1 - 1 - 0 - 0Doak Baker TT1 - 0 - 0 - 0 - 0
01/15/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSSteve Sarokin TT1 - 1 - 1 - 0 - 0Matthew Zillmer TT0 - 0 - 0 - 0 - 0
01/15/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSNoah Buechse TT0 - 0 - 1 - 0 - 0Ewan Zillmer TT1 - 1 - 0 - 0 - 0
01/15/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSBenjamin Zabriskie TT0 - 0 - 1 - 0 - 0Oliver Buechse TT1 - 1 - 0 - 0 - 0
01/15/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSJacob Koch TT1 - 1 - 1 - 0 - 0Austin Nichols TT0 - 0 - 0 - 0 - 0
01/15/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSSteve Sarokin TT1 - 1 - 1 - 0 - 0Lyle Pingel Jr TT0 - 0 - 0 - 0 - 0
01/15/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSNoah Buechse TT0 - 0 - 1 - 0 - 0Don Patzke TT1 - 1 - 0 - 0 - 0
01/15/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSIsabelle Van Veen TT1 - 1 - 1 - 0 - 0Candon Patzke TT0 - 0 - 0 - 0 - 0
01/15/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSBenjamin Zabriskie TT1 - 1 - 1 - 0 - 0Matthew Zillmer TT0 - 0 - 0 - 0 - 0
01/15/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSEwan Zillmer TT0 - 0 - 0 - 0 - 0Oliver Buechse TT1 - 1 - 1 - 0 - 0
01/22/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSLyle Pingel Jr TT0Jacob Koch TT0
01/22/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSDon Patzke TT0Ewan Zillmer TT0
01/22/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSCandon Patzke TT0Matthew Zillmer TT0
01/22/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSBenjamin Zabriskie TT0Isabelle Van Veen TT0
01/22/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSSteve Sarokin TT0Noah Buechse TT0
01/22/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSAustin Nichols TT0Doak Baker TT0
01/22/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSCandon Patzke TT0Jacob Koch TT0
01/22/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSEwan Zillmer TT0Austin Nichols TT0
01/22/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSSteve Sarokin TT0Benjamin Zabriskie TT0
01/22/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSIsabelle Van Veen TT0Don Patzke TT0
01/22/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSNoah Buechse TT0Lyle Pingel Jr TT0
01/22/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSMatthew Zillmer TT0Doak Baker TT0
01/22/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSDoak Baker TT0Jacob Koch TT0
01/22/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSBenjamin Zabriskie TT0Lyle Pingel Jr TT0
01/22/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSIsabelle Van Veen TT0Austin Nichols TT0
01/22/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSOliver Buechse TT0Matthew Zillmer TT0
01/22/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSSteve Sarokin TT0Don Patzke TT0
01/22/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSNoah Buechse TT0Candon Patzke TT0
01/22/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSMatthew Zillmer TT0Jacob Koch TT0
01/22/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSIsabelle Van Veen TT0Ewan Zillmer TT0
01/22/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSNoah Buechse TT0Doak Baker TT0
01/22/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSSteve Sarokin TT0Austin Nichols TT0
01/22/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSBenjamin Zabriskie TT0Candon Patzke TT0
01/22/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSLyle Pingel Jr TT0Don Patzke TT0
01/22/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSNoah Buechse TT0Jacob Koch TT0
01/22/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSIsabelle Van Veen TT0Oliver Buechse TT0
01/22/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSSteve Sarokin TT0Ewan Zillmer TT0
01/22/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSBenjamin Zabriskie TT0Doak Baker TT0
01/22/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSLyle Pingel Jr TT0Austin Nichols TT0
01/22/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSDon Patzke TT0Candon Patzke TT0
01/22/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSJacob Koch TT0Benjamin Zabriskie TT0
01/22/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSDon Patzke TT0Doak Baker TT0
01/22/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSNoah Buechse TT0Austin Nichols TT0
01/22/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSSteve Sarokin TT0Isabelle Van Veen TT0
01/22/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSLyle Pingel Jr TT0Ewan Zillmer TT0
01/22/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSCandon Patzke TT0Oliver Buechse TT0
01/22/20208:00PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSSteve Sarokin TT0Jacob Koch TT0
01/29/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSJacob Koch TT0Isabelle Van Veen TT0
01/29/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSCandon Patzke TT0Lyle Pingel Jr TT0
01/29/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSOliver Buechse TT0Don Patzke TT0
01/29/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSMatthew Zillmer TT0Steve Sarokin TT0
01/29/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSAustin Nichols TT0Benjamin Zabriskie TT0
01/29/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSDoak Baker TT0Noah Buechse TT0
01/29/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSDon Patzke TT0Jacob Koch TT0
01/29/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSSteve Sarokin TT0Oliver Buechse TT0
01/29/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSAustin Nichols TT0Matthew Zillmer TT0
01/29/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSEwan Zillmer TT0Noah Buechse TT0
01/29/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSLyle Pingel Jr TT0Isabelle Van Veen TT0
01/29/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSDoak Baker TT0Candon Patzke TT0
01/29/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSAustin Nichols TT0Jacob Koch TT0
01/29/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSDon Patzke TT0Noah Buechse TT0
01/29/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSCandon Patzke TT0Isabelle Van Veen TT0
01/29/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSOliver Buechse TT0Benjamin Zabriskie TT0
01/29/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSMatthew Zillmer TT0Ewan Zillmer TT0
01/29/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSDoak Baker TT0Lyle Pingel Jr TT0
01/29/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSEwan Zillmer TT0Jacob Koch TT0
01/29/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSLyle Pingel Jr TT0Oliver Buechse TT0
01/29/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSCandon Patzke TT0Steve Sarokin TT0
01/29/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSAustin Nichols TT0Noah Buechse TT0
01/29/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSDoak Baker TT0Isabelle Van Veen TT0
01/29/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSDon Patzke TT0Benjamin Zabriskie TT0
01/29/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSOliver Buechse TT0Jacob Koch TT0
01/29/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSBenjamin Zabriskie TT0Noah Buechse TT0
01/29/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSCandon Patzke TT0Austin Nichols TT0
01/29/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSDon Patzke TT0Matthew Zillmer TT0
01/29/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSLyle Pingel Jr TT0Steve Sarokin TT0
01/29/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSDoak Baker TT0Ewan Zillmer TT0
01/29/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSBenjamin Zabriskie TT0Jacob Koch TT0
01/29/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSAustin Nichols TT0Don Patzke TT0
01/29/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSDoak Baker TT0Steve Sarokin TT0
01/29/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSMatthew Zillmer TT0Isabelle Van Veen TT0
01/29/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSOliver Buechse TT0Noah Buechse TT0
01/29/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSCandon Patzke TT0Ewan Zillmer TT0
02/05/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSJacob Koch TT0Steve Sarokin TT0
02/05/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSMatthew Zillmer TT0Lyle Pingel Jr TT0
02/05/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSEwan Zillmer TT0Benjamin Zabriskie TT0
02/05/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSOliver Buechse TT0Austin Nichols TT0
02/05/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSIsabelle Van Veen TT0Noah Buechse TT0
02/05/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSCandon Patzke TT0Doak Baker TT0
02/05/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSJacob Koch TT0Lyle Pingel Jr TT0
02/05/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSDoak Baker TT0Oliver Buechse TT0
02/05/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSEwan Zillmer TT0Don Patzke TT0
02/05/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSMatthew Zillmer TT0Candon Patzke TT0
02/05/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSIsabelle Van Veen TT0Benjamin Zabriskie TT0
02/05/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSNoah Buechse TT0Steve Sarokin TT0
02/05/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSJacob Koch TT0Candon Patzke TT0
02/05/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSAustin Nichols TT0Ewan Zillmer TT0
02/05/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSDoak Baker TT0Matthew Zillmer TT0
02/05/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSDon Patzke TT0Isabelle Van Veen TT0
02/05/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSLyle Pingel Jr TT0Noah Buechse TT0
02/05/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSBenjamin Zabriskie TT0Steve Sarokin TT0
02/05/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSJacob Koch TT0Doak Baker TT0
02/05/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSLyle Pingel Jr TT0Benjamin Zabriskie TT0
02/05/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSAustin Nichols TT0Isabelle Van Veen TT0
02/05/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSMatthew Zillmer TT0Oliver Buechse TT0
02/05/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSDon Patzke TT0Steve Sarokin TT0
02/05/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSCandon Patzke TT0Noah Buechse TT0
02/05/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSJacob Koch TT0Matthew Zillmer TT0
02/05/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSDon Patzke TT0Lyle Pingel Jr TT0
02/05/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSAustin Nichols TT0Steve Sarokin TT0
02/05/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSCandon Patzke TT0Benjamin Zabriskie TT0
02/05/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSOliver Buechse TT0Ewan Zillmer TT0
02/05/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSIsabelle Van Veen TT0Doak Baker TT0
02/05/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSJacob Koch TT0Oliver Buechse TT0
02/05/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSEwan Zillmer TT0Isabelle Van Veen TT0
02/05/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSMatthew Zillmer TT0Noah Buechse TT0
02/05/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSDoak Baker TT0Benjamin Zabriskie TT0
02/05/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSAustin Nichols TT0Lyle Pingel Jr TT0
02/05/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSCandon Patzke TT0Don Patzke TT0
02/12/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSJacob Koch TT0Noah Buechse TT0
02/12/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSOliver Buechse TT0Isabelle Van Veen TT0
02/12/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSEwan Zillmer TT0Steve Sarokin TT0
02/12/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSMatthew Zillmer TT0Benjamin Zabriskie TT0
02/12/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSDoak Baker TT0Don Patzke TT0
02/12/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSAustin Nichols TT0Candon Patzke TT0
02/12/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSJacob Koch TT0Benjamin Zabriskie TT0
02/12/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSIsabelle Van Veen TT0Steve Sarokin TT0
02/12/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSEwan Zillmer TT0Lyle Pingel Jr TT0
02/12/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSMatthew Zillmer TT0Don Patzke TT0
02/12/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSNoah Buechse TT0Oliver Buechse TT0
02/12/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSDoak Baker TT0Austin Nichols TT0
02/12/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSJacob Koch TT0Don Patzke TT0
02/12/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSIsabelle Van Veen TT0Lyle Pingel Jr TT0
02/12/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSNoah Buechse TT0Benjamin Zabriskie TT0
02/12/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSEwan Zillmer TT0Candon Patzke TT0
02/12/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSMatthew Zillmer TT0Austin Nichols TT0
02/12/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSOliver Buechse TT0Steve Sarokin TT0
02/12/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSJacob Koch TT0Austin Nichols TT0
02/12/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSSteve Sarokin TT0Lyle Pingel Jr TT0
02/12/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSNoah Buechse TT0Don Patzke TT0
02/12/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSIsabelle Van Veen TT0Candon Patzke TT0
02/12/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSBenjamin Zabriskie TT0Oliver Buechse TT0
02/12/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSEwan Zillmer TT0Doak Baker TT0
02/12/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSJacob Koch TT0Oliver Buechse TT0
02/12/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSSteve Sarokin TT0Doak Baker TT0
02/12/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSBenjamin Zabriskie TT0Don Patzke TT0
02/12/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSNoah Buechse TT0Austin Nichols TT0
02/12/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSEwan Zillmer TT0Matthew Zillmer TT0
02/12/20207:30PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSLyle Pingel Jr TT0Candon Patzke TT0
02/12/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSJacob Koch TT0Ewan Zillmer TT0
02/12/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSDon Patzke TT0Oliver Buechse TT0
02/12/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSSteve Sarokin TT0Candon Patzke TT0
02/12/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSIsabelle Van Veen TT0Matthew Zillmer TT0
02/12/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSBenjamin Zabriskie TT0Austin Nichols TT0
02/12/20207:45PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSLyle Pingel Jr TT0Doak Baker TT0
02/12/20208:00PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSMatthew Zillmer TT0Jacob Koch TT0
02/19/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSLyle Pingel Jr TT0Jacob Koch TT0
02/19/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSDon Patzke TT0Austin Nichols TT0
02/19/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSBenjamin Zabriskie TT0Isabelle Van Veen TT0
02/19/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSCandon Patzke TT0Matthew Zillmer TT0
02/19/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSOliver Buechse TT0Doak Baker TT0
02/19/20206:30PSmall Gym Tbl Tenn 6@Franklin MSNoah Buechse TT0Ewan Zillmer TT0
02/19/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSDoak Baker TT0Jacob Koch TT0
02/19/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSSteve Sarokin TT0Matthew Zillmer TT0
02/19/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSBenjamin Zabriskie TT0Ewan Zillmer TT0
02/19/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSAustin Nichols TT0Oliver Buechse TT0
02/19/20206:45PSmall Gym Tbl Tenn 5@Franklin MSNoah Buechse TT0Isabelle Van Veen TT0
02/19/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSIsabelle Van Veen TT0Jacob Koch TT0
02/19/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSOliver Buechse TT0Candon Patzke TT0
02/19/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSDon Patzke TT0Ewan Zillmer TT0
02/19/20207:00PSmall Gym Tbl Tenn 4@Franklin MSLyle Pingel Jr TT0Matthew Zillmer TT0
02/19/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 1@Franklin MSCandon Patzke TT0Jacob Koch TT0
02/19/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 2@Franklin MSOliver Buechse TT0Lyle Pingel Jr TT0
02/19/20207:15PSmall Gym Tbl Tenn 3@Franklin MSSteve Sarokin TT0Noah Buechse TT0
Site best viewed with 1024 by 768 resolution. Recommended browsers are IE 8, FireFox 3, Safari 4, Google Chrome.